2007

Dear Friends
хэл

Dear Friends

Feb. 03, 2007

Dear Friends

Ахлах сургуулийн сурагч Рина муу зантай бөгөөд найз нөхөд бол хэрэгтэй үедээ ашигладаг зүйл гэж боддог. Тэр жинхэнэ харилцаатай байдаггүй, тэр ч ...