2005

Memoirs of a Geisha
7.4
ХЭЛ

Memoirs of a Geisha

Dec. 06, 2005

Memoirs of a Geisha

Nitta Sayuri бүсгүй хэрхэн загасчины тосгоноос Японы хамгийн алдартай гейша болсон түүхээ дэлгэнэ.