Ryu Deok-hwan

Fist & Furious
4.8
хадмал

Fist & Furious

Jul. 11, 2019

Fist & Furious

VJ-ийн сурвалжлагч Гук-хён шинэ сонирхолтой түүх хайж яваад хуучин мөрдөгч байсан Gi-man-ийн тухай түүхэнд сэтгэл татагдан, түүнтэй хамт ...
Default
6.6
ХЭЛ

Default

Nov. 28, 2018

Default

Only one week left until South Korea will go under sovereign default. Han Shi-Hyun is a leader of the monetary policy team at the Bank of Korea. ...