Joe Vaz

Chronicle
7
ХЭЛ

Chronicle

Feb. 01, 2012

Chronicle

Ахлах сургуулийн гурван оюутан санамсаргүй байдлаар гэнэтийн хүчтэй болно.  Тэр хүч нь алсын зайнаас өөрийн бодлоор юмсад нөлөөлөх чадвар юм. ...
Action Point
5.1
ХЭЛ

Action Point

Jun. 01, 2018

Action Point

Найзуудынхаа хамтаар өөрсдийн тоглоомын паркаа хаагдахаас авч гарахын тулд паркаа өөр хаана ч байхгүй хамгийн этгээд, эрсэдлтэй байдлаар ...