Jeffrey Dean Morgan

Red Dawn
5.4
ХЭЛ

Red Dawn

Mar. 15, 2012

Red Dawn

A city in Washington state awakens to the surreal sight of foreign paratroopers dropping from the sky—shockingly, the U.S. has been invaded and ...
Watchmen
7.6
ХЭЛ

Watchmen

Mar. 05, 2009

Watchmen

Хуучин сүпер баатрууд оршин байсан 1985 онд хамтран ажиллагчийг нь хөнөөсөн хэрэг ажигч Roschach-г мөрдлөгөө эхлүүлэхэд хүргэнэ. Гэвч түүний ...