Eddie Redmayne

Early Man
6.1
ХЭЛ

Early Man

Jan. 26, 2018

Early Man

Эртний агуйн хүн Даг өөрийн гэр бүлийн хамт амар тайван амьдарч байлаа. Харин Нүүт ноён тэдний газрыг авахаар дайрч эхлэхэд тэд өөрсдийн газар ...