Bryan Cranston

The Upside
7
ХЭЛ

The Upside

Jan. 11, 2017

The Upside

Phillip is a wealthy quadriplegic who needs a caretaker to help him with his day-to-day routine in his New York penthouse. He decides to hire ...
Power Rangers
5.9
ХЭЛ

Power Rangers

Mar. 23, 2017

Power Rangers

Ахлах сургуулийн хүүхдүүд гоц гойд чадвар хүчтэй болцгооно. Тэд энэ чадвараа ашиглан дэлхийг аврахаас тэмцэнэ.