Boyd Holbrook

Logan
8.1
ХЭЛ

Logan

Feb. 28, 2017

Logan

In the near future, a weary Logan cares for an ailing Professor X in a hideout on the Mexican border. But Logan’s attempts to hide from the ...
Morgan
5.8
ХЭЛ

Morgan

Sep. 01, 2016

Morgan

Корпорацийн удирдлагууд хиймлээр хүн төрхтэй араатан болсон Морганы төслийг үргэлжлүүлэх үү, зогсоох уу гэдгийг шийдэх ёстой болдог.